ԴԱՏԱ մեդիա ռեսուրսներ

Քաղաքականությունների վերլուծության և հետազոտության կրթաթոշակներ

ԴԱՏԱ Հանրային քաղաքականությունների վերլուծություններ և հետազոտություններ

«Ցանցային համագործակցություն հանրային քաղաքականությունների բարելավման նպատակով» դրամաշնորհային ծրագրեր

Տվյալահեն քաղաքականությունների ձևավորման դասընթացի նյութեր