Բիզնես

Ազատ և օրինական մասնավոր սեկտորը և քաղաքացիական հասարակության կառույցները Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել վաղ 1990 թվականներից, երբ Հայաստանն ընդուներ շուկայական կառավարման ուղղությունը և հասարակությունն աստիճանաբար ազատագրվեց իշխող գաղափարախոսությունից։

Մասնավոր սեկտորին անհրաժեշտ էր մասնագիտական աջակցություն,  որպեսզի այն կարողանար դառնալ երկրում տնտեսությունն առաջ մղող շարժիչ ուժը։

ԵՀՀ-ն իր ռազմավարությամբ նպաստում է ժողովրդավարական կառույցների և մասնավոր սեկտորի կայացմանը, հենվելով այն համոզմունքի վրա, որ այն հասարակություններն են զարգանում, որտեղ առանձին քաղաքացիներ պատասխանատվություն են կրում իրենց ինչպես քաղաքացիական այնպես էլ տնտեսական ապագայի համար։  ԵՀՀ-ի ծրագրերի միջոցով աշխատում ենք ձևավորել և կատարելագործել այնպիսի կարողություններ, որոնց օգնությամբ քաղաքացին կարող է ավելագույնս աջակցել սոցիալական և տնտեսական բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը` ինչպես անհատների, այնպես էլ հասարակության համար։

Վերջին 20 տարիների ԵՀՀ-ի ծրագրերի հատկանշական ձեռքբերումներից  են եղել աջակցություն առևտրի պալատների ձևավորմանը, հարկային օրենսդրության ստեղծմանը, ձեռնարկությունների շահերի պաշտպանությանը` բիզնես ասոցիացիաների ստեղծման միջոցով, ինչպես նաև` ձեռնարկությունների մոտ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարի ներդրման և ՀԿ-ների մոտ սոցիալական ձեռներեցության մոդելների ներկայացմանն ուղղված ծրագրերը։

Ներկայում ևս ԵՀՀ-ի ծրագրերի ռազմավարության կենտրոնում է արդյունավետ և կենսունակ մասնավոր սեկտորի զարգացումը,  մասնավորապես.

 • Բիզնեսի իրավական և կառավարման միջավայրերի փոփոխությունը, հարկային քաղաքականությունները
 • Մասնավոր և հասարակական սեկտորների համագործակցությունը
 • Կորպորատիվ պատասխանատվության մշակույթի ձևավորումը
 • Տարածաշրվանային կապերի և համագործակցությունները (Հայաստան, Թուրքիա, Վրաստան)
 • Բիզնեսի շահերի պաշտպանությունը` ասոցիացիաների կարողությունների զարգացման միջոցով
 • Հետազոտական և կրթական ռեսուրսների ստեղծումը` հետազոտությունների իրագործումն ու  դասագրքերի հրատարակումը

Ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր հետևյալ ծրագրերին

 • Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա մերձեցման գործընթացին
 • Սոցիալական ձեռնարկություն
 • Միջսահմանային տնտեսական զարգացման ծրագիր
 • Տնտեսական կապերի զարգացում Թուրքիայի հետ
 • Երիտասարդների ձեռներեցություն

 

 

Ավելին