Երիտասարդներ

ԵՀՀ-ն հավատացած է, որ ժողովրդավարական հասարակությունում քաղաքացիներն օժտված են պատասխանատվության զգացումով, հարգում են մեկը մյուսի իրավունքներն ու ազատությունները, մասնակցում են ընտրություններին` գիտակցելով իրենց կարևորությունը։ Նախաձեռնող են, ինքնավստահ և պատրաստակամ մարտահրավերներին դիմակայելու։

Ի՞նչ կարելի է անել երիտասարդներին տարատեսակ ազդեցություններից,  օրինակ` քաղաքական, գաղափարախոսական և ազգայնական շահեր հետապնդող, զերծ պահելու համար։  Ինչպե՞ս  նրանց մասնակից դարձնել զարգացման և բարեփոխման գործընթացներին և, ի վերջո,  բարձրացնել նրանց պատասխանատվությունը սեփական գործողությունների և որոշումների նկատմամբ։

Գիտակցելով, որ երկրների ժողովրդավարացման գործընթացի շարժիչ ուժն են երիտասարդները, ԵՀՀ-ն պլանավորում և իրականացնում է ծրագրեր` ուղղված քննադատական և ինքնուրույն մտածողության ձևավորմանը, նախաձեռնողականության բարձրցմանը, նրանց ակտիվ մասնակցությանը համայնքների տնտեսական, սոցիալական և մշակութային զարգացմանը։ Երիտասարդական բանկ ծրագրի, կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի և քննադատական մտածողության դպրոցների,  Ինֆոտուն համայնքային տեղեկատվական կենտրոնների, Մարդամեջ սոցիալական նորարարության ճամբարների  և այլ ծրագրերի միջոցով  ԵՀՀ-ն սովորեցնում է երիտասարդներին դիմակայել ապագայի մարտահրավերներին և  համընթաց գնալ համաշխարհային մշակութային և ժողովրդավարական առաջընթացին։

Տվյալ ուղղությամբ ԵՀՀ-ի իրականացրած աշխատանքին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ:

Ավելին