ԴԱՏԱ Հանրային քաղաքականությունների վերլուծություններ և հետազոտություններ

 

cvdrapp

Ժողովածուում ընդգրկված են քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետազոտական կամ վերլուծական աշխատանքներ այն ոլորտներից, որոնք ՔՀԿ-ների ռազմավարությունների կամ ՀՀ բարեփոխումների օրակարգում են։

Հետազոտություններն իրականացվել են 2020 թվականին մեկնարկած «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակներում։ Հետազոտությունների նպատակն է նպաստել ՔՀԿ-ների կողմից հետազոտական ​​տվյալների օգտագործման, ինչպես նաև վերլուծությունների միջոցով խնդիրների հատկորոշման մշակույթի բարելավմանը։ Տվյալներով հիմնավորված առաջարկներ անելը կնպաստի Պետություն-ՔՀԿ հաղորդակցությանը, նաև կամրապնդի ՔՀԿ-ների դերը` որպես քաղաքականությունների բարեփոխումների կարող դերակատարների։

Հետազոտությունները անդրադառնում են հետևյալ թեմաներին. Սոցիալական պաշտպանություն, կրթության բարեփոխումներ, ատելության խոսքի օրենսդրական կարգավորումներ, գենդերային հավասարության, պետական գնումների առցանց ծառայությունների և այլ հարցեր։

ԱՏԱ ծրագիրն իրականացնում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը՝ «Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն հասարակական կազմակերպության, Բուն TV հիմնադրամի, «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և «ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր» հասարակական կազմակերպության հետ, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ։

 

Ժողովածուում տեղ են գտել հետևյալ հետազոտությունները՝

 1. Արուսյակ Ոսկանյան - Հետազոտական բարեվարքության և էթիկայի քաղաքականություն՝ հասարակագիտական հետազոտությունների իրականացման համար
 2. Տաթև Հարոյան / Սիրանուշ Հարությունյան - Աջակցել շահառու ՔՀԿ-ներին թափոնների կառավարմանը վերաբերող ընթացիկ և ապագա ծրագրերում և գործողություններում իրազեկված և գիտելիքահեն որոշումների կայացմանը
 3. Ռիմա Պետրոսյան - Ներառական կրթության խնդիրները Քովիդ-19 սահմանափակումների համատեքստում
 4. Գոհարիկ Տիգրանյան - Տարհանված երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը ՀՀ-ում
 5. Լուսինե Գրիգորյան - Տեղական մակարդակում որոշումների կայացման մասնակցայինության հետազոտություն և վերլուծություն կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների վերաբերյալ
 6. Հակոբ Մանուկյան - ՀՀ տնտեսության ռազմավարական ոլորտների աշխատաշուկաներում գենդերային հավասարության ուսումնասիրություն
 7. Անի Եղիազարյան - Կրթություն և առաջընթաց կանանց համար․ Հետազոտություն ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղում
 8. Նելլի Հակոբյան / Օլգա Բաղդասարյան - Արարատի մարզի Դվինի համայնքապետարանի կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար սոցիալական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության վերաբերյալ գործունեության հետազոտություն:
 9. Շուշան Փափազյան - Հեռուստատեսությամբ գենդերային ոչ զգայուն մեդիաուղերձների օրենսդրական բացթողումները և իրավական կարգավորումները
 10. Տատյանա Դարբինյան - Երիտասարդների կամավորական գործունեության գաղափարախոսական հիմքերն ու մշակութային դրսևորումները Հայաստանում
 11. Արմինե Ղալամդարյան - Հայաստանյան երիտասարդների ապագայի պլանավորման պրակտիկաները պրեկարային աշխատանքի համատեքստում (սննդի վաճառքի եվ սպասարկման ոլորտի օրինակով)
 12. Վիկտորյա Հակոբջանյան - Խմբային տների ստեղծման և գործունեության իրավական հիմքերի ուսումնասիրություն
 13. Սոնա Գրիգորյան - Խմբային տների կառավարման, ինչպես նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց կարիքների գենդերային զգայունության ապահովման ձևաչափերի ուսումնասիրմանը և առաջարկների մշակման
 14. Դավիթ Իսկանդարյան - Ֆինանսական մոդելների մշակում՝ խմբային տների արդյունավետ գործունեության ապահովման նպատակով
 15. Դավիթ Հակոբյան - ՀՀ պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգերի կիրառման դյուրինության հետազոտություն
 16. Հայկազ Ֆանյան / Արմինե Պետրոսյան - Առողջության ապահովագրության համապարփակ համակարգի ներդրման միջազգային փորձի ներդրման ուսւոմնասիրություն
 17. «Մանկան զարգացման հիմնադրամ» - Սոցիալական քաղաքականության մշակման գործընթացներին հարող օրենսդրական բարեփոխումների ուսումնասիրություն և համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ ներկայացում  
 18. Ալեքսանդր Գրիգորյան - Գենդերային հիմքով ընտանեկան բռնության առանձնահատկությունները Հայաստանում
 19. «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ - Կուսակցությունների հետ եվ կուսակցությունների միջև  երկխոսության և համագործակցության առանձնահատկությունները
 20. «Նոր Արար» ՀԿ - ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ներքին գնահատման քաղաքականության և վերջինիս կիրարկման ուսումնասիրություն  
 21. Սյուզաննա Սողոմոնյան - Ատելության խոսքի նվազեցմանը նպաստող հետազոտություն  
 22. Սերոբ Խաչատրյան / Սիրվարդ Մամիկոնյան - Ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի գնահատում

 

 

Սույն նախաձեռնությունն իրականացվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Հետազոտությունների բովանդակությունն ու դրանցում հայտնված տեսակետները հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Ավելին