Սոցիալ-մշակութային ինովացիաների լաբորատորիայից (ՍՄԻԼ) Գայանե Սիմոնյանն անդրադարձ է կատարել ԵՀՀ տնօրեն, արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի ստեղծագործությանը։

ՀԱ

 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը  «Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» և «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրերի շրջանակներում հրավիրում է 16-30 տարեկան երիտասարդներին մասնակցելու «Մարդամեջ-2019» սոցիալական նորարարության  (ՍՆ) հավաքին։

ՀԱ

2019 թ․ փետրվարի 20-ին Վայք քաղաքում քննարկվեցին համայնքում և առհասարակ մարզում առկա խնդիրները ու թեև հիմնական թիրախում մշակույթն ու կրթությունն էին, խնդիրների քարտեզագրման շրջանակն ընդլայնվեց ներառելով փողոցային շների, համայնքային տրանսպորտի և այլ հարցեր ևս։

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը հրավիրում է ձեզ դիմելու ՔՀԿ կառավարման դպրոցին «ՔՀԿ-ների թափանցիկ կառավարման սկզբունքները» թեմայով․ քննարկելու ՔՀԿ քաղաքականությունների դերը թափանցիկ և կայուն գործունեության համար:  

ՀԱ

Բուն TV-ն այս վերջին տասներորդ տեսանյութով ավարտում է «Գիտական ֆանտաստիկան և Ստրուգացկի եղբայրները. Ժանրի առաջացումը» շարքը արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի հետ:

ՀԱ