Բուն TV-ն շարունակում է «Գիտական ֆանտաստիկան և Ստրուգացկի եղբայրները. Ժանրի առաջացումը» շարքը արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի հետ:

Ահա և շարքի հինգերորդ մասը։

Գիտաֆանտաստիկ ժանրի գրականության ազդեցությունը մեծ էր հատկապես կրթված մարդկանց, նախևառաջ՝ գիտնականների վրա, որոնց թիվը 20-րդ դարում մեծացավ: Այս ժանրը հետաքրքում էր նաև կրթության հանդեպ ծարավ ունեցող պատանիներին, որովհետև նրանք հանրամատչելի մակարդակով գիտության վերաբերյալ պատկերացում էին ստանում, թեև դրանք կարող էին իրական գիտությունից բավական հեռու պատկերացումներ լինել և բաներ ասել, որոնք աշխարհում դեռևս չեն ասվել:

Քանի շատ է զարգանում և ավելի հասանելի դառնում գրականությունը, մարդիկ սկսում են նկատել թեմաների կրկնությունը. կային վարկածներ, որ աշխարհում շատ սահմանափակ սյուժեներ կան՝ վրեժ, ճամփորդություն, պատերազմ, սեր, և այլն: Թվում է, թե այս ժանրերը կրկնվում են՝ արտահայտվելով տարբեր ձևերով, իսկ գիտաֆանտաստիկ ժանրը և՛ նոր հասկացություններ, և՛ նոր բառեր, և՛ նոր իրադրություններ է բերում, որոնք երբևէ արտահայտված չեն եղել համաշխարհային գրականության մեջ:

ՀԱ

Բուն TV-ն շարունակում է «Գիտական ֆանտաստիկան և Ստրուգացկի եղբայրները. Ժանրի առաջացումը» շարքը արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի հետ:

Ահա և շարքի չորրորդ մասը:

1965 թվականը խորհրդանշական ջրբաժան էր երկու դարաշրջանների միջև թե՛ Հայաստանում, թե՛ Խորհրդային Միությունում և թե՛ ամբողջ աշխարհում:

ՀԱ

Քննարկումը ԵՀՀ-ի, Մարտունի ինֆոտան և Մարտունու համայնքապետարանի տևական համագործակցության ու քննարկումների արդյունք է։ Քննարկումների ժամանակ, մանավորապես, բազմիցս արտահայտվել է այն միտքը, որ լինելով լճափնյա քաղաք, Մարտունին որևէ կերպ ինտեգրված չէ այդ բնական ենթակառուցվածքին։ Մեկ այլ կարևոր մարտահրավեր է խորհրդային շրջանում կառուցված ինդուստրիալ քաղաքների, մարզկենտրոնների և այլ գործառույթներ ունեցող համայնքների զարգացման հնարավորությունների և բնակիչների հարմարավետությունն ապահովող նոր կառուցվածքի քննարկումն ու ձևակերպումը։

ՀԱ

Եռօրյա դասընթացը նախատեսված է բնապահպանության ոլորտում աշխատող ՔՀԿ-ների ղեկավարների համար, կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բնապահպանական քաղաքականությունը, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, միջազգային կոնվենցիաների, պայմանագրերի, ինչպես նաև գործող կառույցների և առկա մարտահրավերների՝ կապված ջրային ավազանների, մթնոլորտի, ընդերքի, կենսաբազմազանության և այլ հիմնախնդիրների մասին ներկա իրավիճակը։

ՀԱ

Մրցույթը կազմակերպվում է Եվրոպական միության օժանդակությամբ իրականացվող «ՔՀԿամուրջ» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի նպատակն է` ամրապնդել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կարողությունները` նպաստելու Հայաստանում որոշումների կայացման գործընթացներին, արագ արձագանքելու առկա բնապահպանական հիմնախնդիրներին։

ՀԱ

Բուն TV-ն մեկնարկում է «Գիտական ֆանտաստիկան և Ստրուգացկի եղբայրները. Ժանրի առաջացումը» շարքը։ Այն սկսում է արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը՝ մենախոսական ձևաչափով։ 

Ստրուգացկի եղբայրների ստեղծագործության հաջորդ փուլը հեղափոխության հեղափոխություն է, որովհետև, այնուամենայնիվ, նախորդ փուլը մնում էր կոմունիստական, ուտոպիստական ապագայի խաղի կանոնների սահմաններում: Իսկ հաջորդն արդեն ուրիշ է:

ՀԱ