Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է նախաձեռնությունների դրամաշնորհային բաց մրցույթ Տավուշի, Շիրակի և Լոռու մարզերի շահառու խմբերի համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության աջակցությամբ՝ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ), Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի (ՏԶՀԿ) և Մաթևոսյան հիմնադրամի հետ համատեղ: 

«Համայնքային աղքատության հաղթահարում․ կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) գործընկեր կազմակերպությունների հետ պլանավորում է անցկացնել կարողությունների զարգացման և թեմատիկ դասընթացներ ՔՀԿ-ների և խոցելի խմբերի համար։ Դասընթացների արդյունքում ՔՀԿ-ները  կկարողանան ընկալել և ուսումնասիրել բազմաչափ  աղքատության օրինաչափությունները և ակտիվորեն ներգրավվել բազմաչափ աղքատության նվազեցմանն ուղղված քաղաքականությունների մշակման և մշտադիտարկման գործընթացներում

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է իրականացնելու հետազոտություն՝ «Միգրացիայի վերաբերյալ ծրագրեր իրականացնող հումանիտար և այլ տեղական կազմակերպությունների քարտեզագրում» թեմայով։

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է իրականացնելու հետազոտություն՝ «Հասարակական ընկալումները իմիգրանտների վերաբերյալ» թեմայով։

The grant opportunity is part of the “Civic Engagement, Capacity Building and Crisis Response” programme implemented by Eurasia Partnership Foundation and funded by the European Union.

We are looking for an enthusiastic, motivated and proactive individual to join our vibrant, innovative team to lead EPF’s work in coordinating fundraising activities. Reporting to the Chief Executive Officer, he or she will work collaboratively with senior leadership, support programs team to develop and implement EPF’s resource acquisition strategy.