«Համայնքային աղքատության հաղթահարում․ կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզերում գործող ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներին մասկացելու երկօրյա կարողությունների զագացման դասընթացների։

«Համայնքային աղքատության հաղթահարում․ կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) գործընկեր կազմակերպությունների հետ պլանավորում է անցկացնել կարողությունների զարգացման և թեմատիկ դասընթացներ ՔՀԿ-ների և խոցելի խմբերի համար։ Դասընթացների արդյունքում ՔՀԿ-ները  կկարողանան ընկալել և ուսումնասիրել բազմաչափ  աղքատության օրինաչափությունները և ակտիվորեն ներգրավվել բազմաչափ աղքատության նվազեցմանն ուղղված քաղաքականությունների մշակման և մշտադիտարկման գործընթացներում

Eurasia Partnership Foundation is looking for an exceptionally talented young individual to complement its Program Management teams. EPF is an equal opportunity employer, and provides on the job training, on the job growth chances, and other benefits.

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ), «Ռեստարտ» գիտակրթական բարեգործական հիմնադրամը և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը (ՀՌԿԿ) «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների․ Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա» Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում հրավիրում են ուսանողական և երիտասարդական կազմակերպություններին, ուսանողական ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կառույցներին և նախաձեռնող խմբերին դիմելու «Ուսանողական ժողովրդավարություն» մրցութային դրամաշնորհային ծրագրին։

To develop project ideas, EPF program teams rely on their expertise and follow donor guidelines and requirements. EPF has a fundraiser on board who coordinates this work. This highly skilled team should be complemented by an experienced proposal writing consultant.

We are looking for a proposal writer with excellent English writing skills in international development area, particularly in/for Armenia, who will be engaged in EPF’s fundraising efforts. The ideal candidate shall be skillful at turning ideas into a coherent and structured proposal. She/he will work collaboratively with EPF’s senior leadership, program teams, the fundraiser and EPF partners (if any) to develop grant proposals.