Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է նախաձեռնությունների դրամաշնորհային բաց մրցույթ Տավուշի, Շիրակի և Լոռու մարզերի շահառու խմբերի համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության աջակցությամբ՝ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ), Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի (ՏԶՀԿ) և Մաթևոսյան հիմնադրամի հետ համատեղ: 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է իրականացնելու հետազոտություն՝ «Հասարակական ընկալումները իմիգրանտների վերաբերյալ» թեմայով։

Մենք փնտրում ենք ակտիվ և ստեղծագործ երիտասարդների, ովքեր ցանկանում են իրենց համալսարաններում և համայնքներում իրականացնել նորարարական ծրագրեր

The Office/Program Assistant will support effective management of the Northern Branch of Eurasia Partnership Foundation office by managing and coordinating the Foundation’s operating programs, as well as assist in developing and fundraising for the program’s future strategy.

«Գրամոքումը» Հայաստանի «Փեն» կենտրոնի նախաձեռնությունն է, որը նպատակ ունի գրի և գրականության ներուժը ծառայեցնել հետպատերազմյան տրավմայի հաղթհարմանը:

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է իրականացնելու հետազոտություն՝ «Միգրացիայի վերաբերյալ ծրագրեր իրականացնող հումանիտար և այլ տեղական կազմակերպությունների քարտեզագրում» թեմայով։