Թեմա/ռեմա փոդքասթների շարք

Թեմա/Ռեմա փոդքասթների շարքը նվիրված է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի՝ «ԵՀՀ Համալսարան» շարքով լույս տեսած հրապարակումներին։ Ներկայացվող թողարկումներում բանախոսներն անդրադառնում են տարաբնույթ թեմաներով այս գրքերին և վերլուծում դրանց հիմնական նշանակությունն ու երկարաժամկետ ազդեցությունը հասարակական զարգացման վրա։ Այս փոդքասթները, չնայած թեմատիկ բազմազանությանը, ունեն մեկ ընդհանրություն՝ սրանք հասարակությանն առաջարկում են չսահմանափակվել թեմաներով և ռեմաներ (նորույթներ) ստեղծել, ինչը հնարավորություն կընձեռի քննադատորեն և ստեղծագործաբար մոտենալ հասարակական-քաղաքական, մշակութային և կրթական՝ առաջին հայացքից մեկնաբանելի թվացող խնդիրներին։

 

«Բուն ԹիՎի»-ով հեռարձակված փոդքասթների շարքն առցանց հասանելի է այստեղ։

 

Փոդքասթների ընթացքում ներկայացված հրապարակումները հասանելի են հետևյալ հղումներով.

 1. Հրատարակչական գործընթացի ուղեցույց - https://epfarmenia.am/hy/document/publication-algorithm
 2. Գետառ․ գետի հիշողությունը - https://epfarmenia.am/hy/documents/csn-lab-getar-memory-of-a-river
 3. Քաղաքացիական կրթության կարողունակությունները գնահատելու գործիքը մշակելու ճանապարհին - https://epfarmenia.am/hy/document/The-Civics-Competence-Rapid-Launch-Checklist
 4. Բռնության մշակույթը Հայաստանում - https://epfarmenia.am/hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia
 5. Չորս պատմություն իշխանության մասին - https://epfarmenia.am/hy/document/Four-Stories-About-Power-2022
 6. Համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանություն և կրեատիվ խաղեր - https://epfarmenia.am/hy/document/MSTA-Creative-Game
 7. Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ - https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
 8. Քրեական («գողական») խոսվածքի բացատրական բառարան - https://epfarmenia.am/hy/documents/dictionary-of-armenian-criminal-slang
 9. Քննադատական մտածողություն․ տրամաբանական սխալներ և հռետորաբանական շեղող կիրառուկներ - https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
 10. Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում - https://epfarmenia.am/hy/document/Soviet-life-in-oral-histories
 11. Բռնադատվածների հիշատակին նվիրված «հունիսի 14» մրցույթ —
  1. Մրցույթի մասին
  2. Հայտագրված նյութեր
 1. A Drop in the Sea - https://epfarmenia.am/document/A-Drop-In-The-Sea
 2. Պատերազմը մասնակիցների պատմություններում - https://epfarmenia.am/hy/document/The-war-according-to-participants-stories-research
 3. Քաղաքականության փաստաթղթի մշակման ուղեցույց - https://epfarmenia.am/hy/documents/guide-for-policy-paper-development
 4. Արտահայտման ազատություն –
  1. Զուգահեռ իրականություն (ռեժ․՝ Արա Շիրինյան)
  2. Ներթափանցում  (ռեժ․՝ Տիգրան Պասկևիչյան)