Բռնության մշակույթի հիմքերը․ հայտերի ընդունման հրավեր

BST Logo

EPF_logo

 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը «Քաղաքացիական հասարակության ներուժի օգտագործումը կառավարման համակարգի բարեփոխումներում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է հասարակության մեջ առկա բռնության, դրա առաջացման վրա ազդող գործոնների, պատճառների, դրսևորման ձևերի և օրինաչափությունների ուսումնասիրմանն ու վերհանմանն ուղղված ուսումնասիրություններ իրականացնելու հայտերի ընդունում։

Ուսումնասիրությունները պիտի հասցեագրեն հետևյալ ուղղությունները.

 • Որո՞նք են միջնակարգ կրթության ոլորտում բռնության (բուլինգի/ծաղրի և հարակից երևույթների, ներառյալ ուսուցիչների վարքը) առաջացման պատճառները, և ինչպիսի կրթական քաղաքականություն պետք է իրականացվի բռնության բացառման համար։ Ուսումնասիրությունը պիտի կազմված լինի վերլուծական հատվածից, ոլորտի պատասխանատուներին ուղղված ռազմավարական առաջարկություններից, ինչպես նաև ուսուցիչներին, կրթության կազմակերպիչներին ու ծնողներին ուղղված ուղեցույցից, որը վարքագծային մոդելներ և խորհրդատվություն կպարունակի դպրոցական միջավայրում բռնության դրսևորումների կանխման և արգելափակման վերաբերյալ։ Միջազգային փորձին հղումները ողջունելի են:

 • Որո՞նք են բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերություններում հնարավոր բռնության դրսևորման պատճառները, ձևերը և կանխարգելման մեխանիզմները։  Ուսումնասիրությունը պիտի կազմված լինի վերլուծական հատվածից, ոլորտի պատասխանատուներին ուղղված ռազմավարական առաջարկություններից, ինչպես նաև սպայական կազմի, զինկոմիսարիատների աշխատակիցների և զորակոչիկների համար մշակված ուղեցույցից, որը վարքագծային մոդելներ և խորհրդատվություն կպարունակի բանակային միջավայրում բռնության դրսևորումների կանխման և արգելափակման վերաբերյալ։

 • Ինչպե՞ս է աղքատությունն ազդում բռնության առաջացման և դրսևորման վրա, մասնավորապես ընտանեկան բռնության դրսևորման տեսանկյունից, կա՞ արդյոք հակառակ կապը։ Ինչպիսի՞ քաղաքականություն պիտի վարվի աղքատությամբ ու սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված բռնության դրսևորումները կանխարգելելու և վերացնելու համար։ Ուսումնասիրությունը պիտի կազմված լինի վերլուծական հատվածից, ոլորտի պատասխանատուներին ուղղված ռազմավարական առաջարկություններից և սոցիալական աշխատողների, դեպք վարողների, ՏԻՄ աշխատակիցների համար նախատեսված  ուղեցույցից, որը վարքագծային մոդելներ և խորհրդատվություն կպարունակի աղքատությամբ պայմանավորված բռնության կանխման և վերացման վերաբերյալ։

 • Ինչպիսի՞ն է քրեական բարքերի, լեզվի և վարքագծի ազդեցությունը սոցիալական հարաբերություններում բռնության դրսևորման վրա, ինչպիսի՞ վարքագծային և դերային մոդելներ է առաջարկում «գողականությունը» որպես ենթամշակույթ, հասարակական ո՞ր խմբերի վրա և ինչպե՞ս է ազդում այդ ենթամշակույթը։ Ուսունասիրությունը վերլուծական հատվածից բացի պիտի ընդգրկի նաև ռազմավարական առաջարկություններ ուղղված պետական այն գերատեսչություններին, որոնց լիազորությունների մեջ է մտնում նման հարցերի կարգավորումը (Ազգային անվտանգության խորհուրդ, Ոստիկանություն, Արդարադատության նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն և այլն)։

Պահանջվող որակավորումները

Դիմող անհատները կամ կազմակերպությունները պիտի ունենան  նշված ոլորտներում աշխատանքի և/կամ հետազոտություն իրականացնելու փորձառություն:

Ընտրող հանձնաժողովի կողմից հատուկ ուշադրություն կդարձվի նախատեսվող ուղեցույցի և ընտրված թեմաների նորարարական մեկնաբանմանն ու հասցեագրմանը:

Դիմելու կարգը

Դիմելու համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Հետաքրքրվածության կարճ նամակ՝ նշելով թեման և նկարագրելով հայտատուի փորձառությունը:
 2. Դիմումի նկարագրողական մասը՝ մինչև 5 էջի սահմաններում, որը պիտի պարունակի.
 • Ընտրված թեման.
 • Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, աշխատանքային պլանը և ժամանակացույցը.
 • Ուսումնասիրության մոտավոր կառուցվածքը.
 • Ուղեցույցի մոտավոր կառուցվածքը.
 1. Դիմողների կենսագրություններ, որոնցում կարտացոլվեն վերոնշյալ ծառայությունները մատուցելու համար համապատասխան որակավորումը, նման աշխատանքի նկարագրությունը,  հղումներ:
 2. Ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բյուջեն
 3. Որպես առդիր՝ հատվածներ նման աշխատանքներից (եթե հղում չկա) (ողջունելի է):

Աշխատանքի բյուջեն և առավելագույն ծավալը

 • Ուսումնասիրությունը չպիտի գերազանցի 50 էջի ծավալը, ներառյալ ուղեցույցը (Sylfaen տառատեսակով, 11 ֆոնտով, 1 բացատով)
 • Ամեն ուսումնասիրության համար նախատեսված բյուջեն կազմում է մինչև 1,200,000 ՀՀ դրամ ներառյալ հարկերը։

Ժամկետները և ընտրության գործընթացը

Դիմումի փաթեթը պիտի լինի հայերեն, կցվող նյութերը կարող են լինել ինչպես հայերեն, այնպես էլ այլ լեզուներով։

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետն է ս.թ. հուլիսի 8-ը:

Հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլ.հասցեին։

Կողմնորոշիչ նախապատրաստական (հարց-պատասխան) հանդիպում հետաքրքրված մասնագետների հետ` ս.թ.  հունիսի 27-ին, ժ. 16։00, ԵՀՀ գրասենյակում։ Հանդիպմանը մասնակցելու համար նախապես գրանցվել՝ ուղարկելով էլ. նամակ [email protected] հասցեով, վերնագրի տողում նշելով` Բռնության բացառման ծրագիր․ կողմնորոշիչ հանդիպում։

Ուսումնասիրության նախնական տարբերակը պիտի ներկայացվի մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 30։  

Հանձնաժողովն ընտրություն կկատարի դիմողների որակավորման, թեմայի, առաջարկվող բովանդակային և մեթոդական մոտեցման և նորարարական տարրի համադրությամբ:

Հաղթողներին կտրամադրվի ԵՀՀ «Հրապարակման ուղեցույցը», որպեսզի տեքստի ձևակերպման կանոնները համապատասխանեն ԵՀՀ ստանդարտներին՝ սկսած նախնական տարբերակից: ԵՀՀ թիմը ակտիվորեն կաշխատի հաղթող հայտատուների հետ՝ ուսումնասիրություները հնարավորինս հստակ թիրախավորելու համար:

Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք դիմել ԵՀՀ ծրագրի օգնական Լիլիթ Մարտիրոսյանին՝ [email protected], ԵՀՀ ծրագրի ղեկավար  Ջուլյա Սահակյանին` [email protected] էլ. փոստով։

Ավելին