Արդյո՞ք գյուղական համայնքների երիտասարդներ օգտվում են ինքնակատարելագործման ռեսուրսներից: Ինչպիսի՞ միջոցներ կան համայնքներում որոշումների կայացման վրա ազդելու համար: Ինչպե՞ս կարող են երիտասարդները գործի դնել իրենց տաղանդը համայնքում դրական փոփոխության հասնելու համար: Ինչպե՞ս փոխանցեն իրենց նվաճումները հասարակության լայն զանգվածներին: Երիտասարդական Բանկ (ԵԲ) ծրագիրը, որը 2007-ից ի վեր իրագործվում է Եվրասիա Համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) կողմից, տալիս է այդ հարցերից մի քանիսի պատասխանը:

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) հրավիրում է մասնակցելու կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիային նվիրված հինգերորդ դասընթացին, որն ավանդաբար իրականացվում է Երևանում բրիտանական դեսպանատան աջակցությամբ։ Դասընթացի հիմքում դրված են դասավանդման նորարարական մեթոդները, քննադատական մտածողությունը և կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիոն մոտեցումը։

ՀԱ

ՔՀԿ շուկայի ոլորտի հետազոտությունն իրականացվել է «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակներում: Հետազոտության առաջնային նպատակը ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման բացերի և զարգացման համար անհրաժեշտ ծառայությունների կարիքի գնահատումն է: Հետազոտությունը ներառել է երկու բաղադրիչ՝ Հայաստանի ողջ տարածքում տեղակայված ՔՀԿ-ների ընտրանքային քանակական հարցում և ՔՀԿ-ների ու այլ շահագրգիռ կողմերի կարծիքների որակական հետազոտություն:

ՀԱ

ԵՀՀ-ն բիզնեսի և երիտասարդական ձեռներեցության բնագավառում փորձ ունեցող իրավասու դասընթացավար-խորհդատուներին հրավիրում է մասնակցել ծառայությունների մատուցման հայտին։

ՀԱ

Magna Carta (Ազատությունների մեծ խարտիա) 800-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը հյուրընկալել էր Հայաստան ժամանած պրոֆեսոր Նիկոլաս Վինսենտին:

ՀԱ

Այցելե՛ք ՀԿ Դեպո պորտալը: Այն բացվել է «ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակներում:Ծրագիրն իրագործվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, Գորիսի մամուլի ակումբ, Աջակցություն Նոյեմբերյանին, Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ կազմակերպությունների կոնսորցիումի կողմից՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցության շնորհիվ:

ՀԱ