ՀԿ Դեպո կառավարման 8-րդ դպրոցը Երևանում

Հունիսի 8-9 ԵՀՀ-ն կազմակերպել էր ՀԿ Դեպո կառավարման 8-րդ դպրոցը Երևանում։ Դպրոցի թեման ֆոնդահայթայթումն էր։ Հասարակական կազմակերպությունների մոտ 20 ներկայացուցիչներ մասնակցում էին դպրոցին։ Քննարկվեցին ֆոնդահայթայթման մի քանի բաղադրիչները։

Ավելին