Interview_At_Shoghakat

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը Շողակաթի հյուրն է

Հրանտ Մաթևոսյանի 85-ամյակի առթիվ գրող, հրապարակախոս Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը և Հայկ Համբարձումյանը Շողակաթի եթերում զրուցում են մաթևոսյանական արձակի, վերջերս հրատարակված անտիպների մասին, ինչպես նաև անդրարձ են կատարում Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի «Հրանտ» և Հայկ Համբարձումյանի «Ոչ մի շաբաթ առանց Մաթևոսյանի» գրքերին։

 

Ավելին