ՀԿ Դեպո կառավարման դպրոց

Ծրագրի նպատակներին նպաստելու համար Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը կազմակերպել է ՔՀԿների Կառավարման դպրոցներ՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար։ ՔՀԿ կառավարման դպրոցի դասընթացները ՔՀԿներին ընձեռվող հնարավորություններից մեկն էին։ ՔՀԿ Կառավարման դպրոցը եռօրյա ինտենսիվ և ինտերակտիվ դասընթաց էր, որին մասնակցեցին 10–15 ՔՀԿներ՝ յուրաքանչյուր ՔՀԿից առավելագույնը երեք ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Դասընթացը անցկացվել է ԵՀՀում կամ ՀՀ այլ շրջաններում գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։

Դպրոցի շրջանակներում անցկացվող դասընթացների թեմաները ընտրվել են Շուկայի գնահատման հետազոտության շրջանակներում և ներառում են հետևյալ թեմաները. կազմակերպչական համակարգերը և կառուցվածքները, կայունություն և սոցիալական ձեռներեցություն, ՔՀԿ–ների ֆինանական կառավարումը, ծրագրի կառավարման շրջանակը և մոտեցումները, հաղորդակցություն և ռազմավարական ֆոնդահայթայթում։ Ծրագրով նախատեսվում էր նաև այլ թեմաների ընդգրկում, ինչպես օրինակ, Առաջնորդության, Թիմային աշխատանքի, Ցանցային համագործակցության զարգացում, Կոնսորցիումի կառավարման ինչպես նաև խորքային այլ դասընթացներ ֆոնդահայթայթման, ծրագրի, ֆինանսների և ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում։

ՔՀԿ կառավարման դպրոց I

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց II

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց III

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց IV

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց V

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց VI

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց VII

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց VIII

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց IX

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

ՔՀԿ կառավարման դպրոց X

Օրակարգ
Մասնակից կազմակերպություններ
Գնահատում

 

Ավելին