2016

Արդյունավետ կառավարում։ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող ՀաՄաՏեՂ ծրագրի շրջանակներում Արարատում և Վայքում բացվեցին երկու նոր Ինֆոտներ։ Ինֆոտները տեղական բնակչության համար ինֆորմացիոն կենտրոններ են։ ԵՀՀ-ն կազմակերպել է ուսումնական այց Էստոնիայում, տեղական ինքնակառավարման լավագույն փորձն ուսումնասիրելու համար։ ԵՀՀ-ն արտադրել է տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ ուսուցողական երկու մուլտֆիլմ:

Մեդիա։ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող ՄՔՏՄ ծրագրի շրջանակում ԵՀՀ-ն կազմակերպել է Մարդամեջ սոցիալ նորարական օրեր Հայաստանի ութ մարզերի ութ ինֆոտներում, որի արդյունքում մոտ երկու տասնյակ ծրագրեր ֆինանսավորվել են։ Դրանք ուղղված էին տեղական ինքնակառավարման բարելավմանը, թափանցիկությանը և համայնքի խնդիրների լուծմանը։
Վեց ինֆոտներում մեկ տարվա ընթացքում կազմակերպվել է ավելի քան 250 միջոցառում՝ մեդիագրագիտության, կարողությունների զարգացման և բանավիճելու հմտությունների դասընթացներ։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական մեդիա ընկերությունները փաստերի ճշգրտման և լուրերի հավաստիության քաղաքականություններ են մշակել։

Խաղաղարարություն:ԵՀՀ-ն սկսել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող«Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին»ծրագրի երկրորդ փուլը։ Մի խումբ հայ և թուրք ճարտարապետներ այցելել են Արդվին հայկական մշակութային ժառանգությունը քարտեզագրելու համար։ Խումբը պետք է զեկույց պատրաստի՝ ներառելով բոլոր մշակութային տարածքները, նաև առաջարկություններ տրամադրի հնարավոր վերականգման վերաբերյալ։
Հայաստանի և Թուրքիայի երիտասարդական բանկերի անդամները հավաքվել էին Հայաստանում քննարկելու հետագայում իրականացվելիք համատեղ ծրագրերը, որոնք ոչ միայն բարելավելու են հայերի և թուրքերի հարաբերությունները, այլև համայնքային խնդիրներ են բարձրաձայնելու և փնտրելու դրանց լուծումները։

Մարդու իրավունքներ: ԵՀՀ-ն ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ համատեղ մշակել է Հավասարության վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ հանդիպում-քննարկումներից հետո և նրանց կարծիքն ու առաջարկությունները հաշվի առնելով՝ ԵՀՀ-ն օրինագծի վերջնական տարբերակը տրամադրեց Արդարադատության նախարարությանը։ Ակնկալվում է, որ օրենքը կընդունվի 2017 թվականին։ Օրենքի մշակումն իրականացվել է Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության աջակցությամբ։

ԵՀՀ-ն պատրաստել է ուղեցույց և կազմակերպել դասընթաց Հայաստանի քաղհասարակության կազմակերպությունների համար՝ «Ինչպես աշխատել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների մարմինների հետ»։ Ուղեցույցն ու դասընթացները կազմակերպվել են «ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների մեխանիզմների իրազեկման բարձրացումը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների շրջանում» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվել է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կողմից։ ԵՀՀ-ն այդ դասընթացները վարելու համար հրավիրել էր Մորս Ֆլորեսին ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից։

ԵՀՀ-ն կազմակերպել է կրոնական հանդուրժողականության թեմայով լավագույն նյութերի ամենամյա լրագրողական մրցույթ։ Լավագույն 10 պատմությունների հեղինակներին մրցանակներ շնորհվեցին։