ԵՀՀ-ն տարիներ շարունակ իր բազմաթիվ ծրագրերի միջոցով ուժեղացրել է և շարունակում է ուժեղացնել Հայաստանում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունները։ Իր բազմամյա գործունեության ընթացքում ԵՀՀ-ն ստեղծել է առանձին գործիքներ, նորարարկան մեթոդներ, ուղեցույցեր և այլ ռեսուրսներ քաղաքացիական հասարակության դերակատարների կայունությանն օժանդակելու համար։ Մենք շարունակում ենք հեռավար աշխատել արտակարգ դրության պայմաններում և ցանկանում ենք կիսել մեր գործընկերների հետ այն ռեսուրսները, որոնք պետք կգան տնային պայմաններում իրենց կազմակերպությունների կարողությունները զարգացնելու և հետագա ռազմավարական պլանավորման համար։

ՀԱ

ԵՀՀ-ն տարիներ շարունակ իր բազմաթիվ ծրագրերի միջոցով ուժեղացրել է և շարունակում է ուժեղացնել Հայաստանում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունները։ Իր բազմամյա գործունեության ընթացքում ԵՀՀ-ն ստեղծել է առանձին գործիքներ, նորարարկան մեթոդներ, ուղեցույցեր և այլ ռեսուրսներ քաղաքացիական հասարակության դերակատարների կայունությանն օժանդակելու համար։ Մենք շարունակում ենք հեռավար աշխատել արտակարգ դրության պայմաններում և ցանկանում ենք կիսել մեր գործընկերների հետ այն ռեսուրսները, որոնք պետք կգան տնային պայմաններում իրենց կազմակերպությունների կարողությունները զարգացնելու և հետագա ռազմավարական պլանավորման համար։

ՀԱ

Հոկտեմբերի 16-ին Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ «e-DM» էլեկտրոնային կառավարման ծրագրի շնորհանդեսը, որը ստեղծվել է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «ԱԶԿ ՀԿ - Էլեկտրոնային կառավարման համակարգ»  ծրագրի շրջանակներում:

ՀԱ

Հոկտեմբերի 16-ին Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ «e-DM» էլեկտրոնային կառավարման ծրագրի շնորհանդեսը, որը ստեղծվել է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «ԱԶԿ ՀԿ - Էլեկտրոնային կառավարման համակարգ»  ծրագրի շրջանակներում:

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամն ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակներում հրավիրում է Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններին մասնակցելու «ՔՀԿ-ների կայունության ռազմավարություն» դրամաշնորհային ծրագրին։Դրամաշնորհները կտրամադրվեն երկու ուղղություններով. ա) ՀԿ-ների կազմակերպական զարգացման` առանձին ՔՀԿ-ների կայունության ռազմավարությունների իրագործման նպատակով, բ) ՔՀԿ ոլորտի զարգացման` ՔՀԿ-ների կայունությանը նպաստող միջոցների, ռեսուրսների կամ միջավայրի ձևավորման նպատակով։

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամն ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակներում հրավիրում է Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններին մասնակցելու «ՔՀԿ-ների կայունության ռազմավարություն» դրամաշնորհային ծրագրին։Դրամաշնորհները կտրամադրվեն երկու ուղղություններով. ա) ՀԿ-ների կազմակերպական զարգացման` առանձին ՔՀԿ-ների կայունության ռազմավարությունների իրագործման նպատակով, բ) ՔՀԿ ոլորտի զարգացման` ՔՀԿ-ների կայունությանը նպաստող միջոցների, ռեսուրսների կամ միջավայրի ձևավորման նպատակով։

ՀԱ