2015

Քաղաքացիական հասարակության զարգացում: ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի շրջանակում ԵՀՀ-ն սկսեց կազմակերպել ՀԿ կառավարման դպրոցներ Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների համար։ Դպրոցը նպատակ ունի նպաստել կազմակերպությունների կայունությանը՝ ֆինանսական, ռազմավարական և ծրագրերի կառավարման մասին դասընթացներ ապահովելով։

Գործարկվեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար ռեսուրս հանդիսացող www.hkdepo.am պորտալը։ Այն հարուստ է տեղեկատվական նյութերով, այդ թվում՝ դրամաշնորհային հնարավորությունների, ծրագրերի և սեմինարների մասին հայտարարություններով, ինչպես նաև այլ ռեսուրսներով, որոնք օգտակար են հասարակական կազմակերպությունների համար։

Ստեղծվել է www.hkdepo.am, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին բացահայտելու և գնահատելու իրենց կազմակերպության ձեռքբերումներն ու բացթողումները։

Խաղաղարարություն: ԵՀՀ-ն կազմակերպել է Մեդիա շրջագայություն Հայաստանի և Թուրքիայի լրագրողների համար «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագիր շրջանակներում՝ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Մեդիա շրջագայության ավարտին մասնակից լրագրողները ներկայացրեցին տասնյակ պատմություններ։

Մարդու իրավունքներ: ԵՀՀ-ն տարբեր կրոնական և ազգային պատկանելություն ունեցող երեխաների հանդեպ խտրականության դեպքերի հետազոտություն է անցկացրել, որն իրականացվել է Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ։ Հետազոտությանը կից նաև ներկայացվել են խտրականության դեմ պայքարի և հանդուրժողականության խթանման ուղղված առաջարկություններ։