2013

ԵՀՀ-ն ձեռք բերեց սեփական գրասենյակը։ Դա իր կայունության կարևորագույն երաշխիքներից է:

ՀՌԿԿ-ն՝ ԵՀՀ առաջատար ծրագրերից մեկը, դարձավ անկախ հիմնադրամ։

ԵՀՀ-ն յոթ գործընկերների հետ (երեքը՝ Հայաստանում, չորսը՝ Թուրքիայում) սկսեց Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող Աջակցություն Հայաստան – Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին (ATNP) ծրագրի իրականացումը։