Senior Comms Manager

Հաղորդակցության ավագ ղեկավար․ Աշխատանքի հայտարարություն (փակված է)

ՊԱՇՏՈՆԸ.  Հաղորդակցության ավագ ղեկավար (12 ամիս՝ պայմանագրի երկարացման հեռանկարով)

ԴԻՄՈՒՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ. 25 ապրիլի, 2021թ․

Աշխատանքի համառոտ նկարագիր

ԵՀՀ-ն փնտրում է հաղորդակցության փորձված մասնագետի, որը կդառնա մեր դինամիկ, նորարար և հետարդիական թիմի անդամ և կառաջնորդի ԵՀՀ հաղորդակցության թիմին։ Նա հաշվետու կլինի ԵՀՀ տնօրենին, կհամագործակցի հիմնադրամի ծրագրային տնօրենների հետ և կաջակցի ծրագրային թիմերին՝ ԵՀՀ-ի համակողմանի հաղորդակցական ռազմավարությունն իրականացնելիս։

Հաղորդակցության  ղեկավարը կազմակերպում է ԵՀՀ արտաքին հաղորդակցությունը։

Հիմնական գործառույթներ.

 • Ղեկավարել ԵՀՀ-ի հաղորդակցության թիմը (որն այս պահին ունի երեք աշխատակից), թիմի հետ պլանավորել ԵՀՀ հաղորդակցության բաժնի անելիքները,   ապահովելով գործողությունների իրականացումը և թիմի՝ աշխատանքի հանդեպ էնտուզիազմը։
 • Ղեկավարել նոր կայքի մշակման և գործարկման աշխատանքները, կազմակերպել կայքը ստեղծող ընկերության ընտրության մրցույթը և հաղթողի հետ պայմանագրային հարաբերությունները, աջակցել կայքի դիզայնի վերջնականացմանը, կազմակերպել նոր կայքի գործարկումը և հնից նորին անցումը։ Դիզայն-մտածողությունն առավելություն է։  
 • Ստանձնել ԵՀՀ-ի և գործընկերների հեղինակած հայերեն և անգլերեն տեքստերի որակի ապահովման պատասխանատվությունը, ըստ անհրաժեշտության հեղինակելով հայերեն և անգլերեն տեքստեր և/կամ աջակցելով դրանց խմբագրմանը, խմբագրել անգլերենից հայերեն թարգմանված տեքստերը, ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել ոչ էլեկտրոնային տպագրությունների ամբողջական շրջափուլը՝ ԵՀՀ չափորոշիչների հիման վրա (ըստ ԵՀՀ տպագրական ուղեցույցի)։

Լրացուցիչ գործառույթներ․

 • Կատարել այլ, այդ թվում՝ ոչ-խոսքային հաղորդակցության ոլորտին, օրինակ՝ լուսանկարներին, տեսանյութերին, ձայնագրություններին առնչվող գործառույթներ, ապահովել ԵՀՀ տեսանելիությունն ու ներկայությունը սոցիալական մեդիա հարթակներում՝ հիմնականում հաղորդակցության թիմի աշխատանքի համակարգման միջոցով։
 • Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ԵՀՀ-ի ծրագրային թիմերի հաշվետվությունների և զեկույցների պատրաստմանը։
 • Մասնակցել ֆոնդահայթայթման և ռազմավարությունների մշակման գործողություններին, ըստ անհրաժեշտության։
 • Լրացուցիչ կարողությունները (համացանցից գրագետ և վարժ օգտվելու կարողությունը, նորարար մտածելակերպը և այլն) կարևոր են, այնուամենայնիվ, առանցքային են ռազմավարական մոտեցումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման և գրավոր տեքստերի, մասնավորապես՝ հայերեն տեքստերի հետ աշխատանքի կարողությունը։

Պահանջվող մասնագիտական որակավորումները․

 • Առնվազն 5 տարվա մասնագիտական փորձ, որը հստակ ապացուցում է հայերեն և անգլերեն բարձրորակ տեքստեր գրելու և խմբագրելու կարողությունները։
 • Հաղորդակցության, մեդիայի, հասարակագիտության, հումանիտար գիտությունների, գրավոր խոսքի, արվեստների կամ հարակից այլ ոլորտների կրթական որակավորում, արտասահմանում կրթական և այլ փորձառությունն առավելություն է։
 • Թիմեր ղեկավարելու փորձ։
 • Առցանց հաղորդակցության առանձնահատկությունների և կայքի ֆունկցիոնալությունների իմացություն։
 • Հայերեն և անգլերեն գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցական կարողություն։ Ռուսերենի իմացությունն առավելություն է։
 • Գրագիտության բարձր մակարդակ, երկու կամ երեք լեզուներով որակյալ տեքստեր արագ և հեշտ ստեղծելու, խմբագրելու և սրբագրելու փորձ և կարողություն։
 • Խնդիրների լուծման համար նորարարական մոտեցումների առաջարկներով հանդես գալու և դրանք իրականացնելու կարողություն։
 • Համակարգչային ամենաբազմազան, ներառյալ ծրագրավորման հմտություններն առավելություն են։

Անձնական հատկանիշներ.

 • Մանրամասներին ուշադրություն դարձնող և մոտիվացված անհատ, ով կարողանում է հեշտությամբ աշխատել թիմում։
 • Դիզայնի հմտությունները և բարձր ճաշակն առավելություն են։
 • Հաղորդակցության (հատկապես հայերեն գրավոր տեքստերի) սիրահար, մոտիվացված, ստեղծարար, նորարար գաղափարներ ունեցող, թիմային խաղացող։

Աշխատավարձ․

Աշխատավարձը կախված է աշխատանքային փորձից, կրթությունից, ստեղծարարությունից և այս պաշտոնի համար անհրաժեշտ այլ կարողություններից։

Դիմելու ընթացակարգը.

Դիմելու համար խնդրում ենք [email protected] հասցեով ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV) և ձեր հեղինակությամբ կամ խմբագրությամբ հայերեն ու անգլերեն տեքստեր՝ նշելով տեքստի հեղինակման կամ խմբագրման հանգամանքը։

«Թեմա» դաշտում խնդրում ենք մուտքագրել ձեր անունը և այն պաշտոնը, որին դիմում եք, օրինակ՝ Հաղորդակցության բաժնի ղեկավար_Անուն Ազգանուն։

ԵՀՀ-ն հավասար հնարավորությունների թիմ է: Կտեղեկացվեն միայն կարճ ցուցակ անցած թեկնածուները:

 

Ավելին