2014

ԵՀՀ-ն դարձավ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի hնգամյա ՀԿ Դեպո ծրագրի իրականացնող գործընկերը։ Ծրագրի նպատակն է զարգացնել քաղաքացիական հասարակության կազամակերպությունների (ՔՀԿ-ների) կազմակերպական կարողությունները Հայաստանում: Այն իրականացվում է հինգ այլ հայաստանյան գործընկերների հետ: