2008

ԵՀՀ-ն Միացյալ Թագավորության Մարդու Իրավունքների Հիմնադրամի աջակցությամբ սկսեց Խոսքի ազատություն նախագիծը, որպես Մարդու Իրավունքների իր ծրագրի առաջին նախագիծ։