2007

Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում հիմնադրվեց Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը:

Ուկրաինայում, Բելառուսում և Մոլդովայում հիմնադրվեց Արևելյան Եվրոպա հիմնադրամը: