2003

Եվրասիա հիմնադրամի Տնտեսական կրթության և հետազոտության ծրագիրը դարձավ անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն: Այն հետազոտական ծրագիր է իրականացնում Մոսկվայում և բարձրագույն կրթության ծրագիր Ուկրաինայում:

Եվրասիա հիմնադրամը 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար է հատկացրել մասնավոր սեկտորին: