1996

Եվրասիա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ուղղորդեց հիմնադրամին` Հայաստանում մեկնարկել առաջին անկախ վարկային ծրագիրը: Այն վարկեր տրամադրեց փոքր բիզնեսի զարգացման համար և ավելի ուշ դարձավ Իզմիրլյան-Եվրասիա վարկային ընկերություն:

Եվրասիա հիմնադրամը ղեկավարեց դոնորների խումբը` նախկին Խորհրդային Միության երկրներում Տնտեսական կրթության և հետազոտության ծրագիր մեկնարկելու համար:

Եվրասիա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ուղղորդում է հիմնադրամին` Թուրքմենստանում և Տաջիկիստանում հիմնել գրասենյակներ: