1995

Հայաստանում և Վրաստանում սկսեցին գործել Եվրասիա հիմնադրամի գրասենյակները: