1992

Վաշինգտոնում հիմնադրվեց Եվրասիա հիմնադրամը` որպես շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն: