ՏԻՄ կողմից ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված թափանցիկության, հանրային հաշվետվողականության եւ մասնակցության ապահովման պարտավորությունների դիտարկման (մոնիտորինգի) զեկույց (2016թ. դեկտեմբեր)

Տարեկան զեկույց. 2016թ ՀՀ ՏԻՄ թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ հանրային մասնակցության պարտավորությունների դիտարկման արդյունքներ, որոնք իրականացրել է Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը: