Report about Freedom of Information and Local Self-Governance. December 2016 (in Armenian)

Տարեկան զեկույց. 2016թ ՀՀ ՏԻՄ թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ հանրային մասնակցության պարտավորությունների դիտարկման արդյունքներ, որոնք իրականացրել է Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը: