ՔՀԿ ոլորտի շուկայի համապարփակ հետազոտության արդյունքների ամփոփագիր