ՔՀԿ ոլորտի շուկան. համապարփակ հետազոտության արդյունքները (պրեզենտացիա)