ՔՀԿ ոլորտի շուկան. համապարփակ հետազոտության արդյունքները. վերլուծական զեկույց