Հաղորդում 6. ՏԻՄ ոլորտի բարեփոխումներին հանրային ներգրավվածության ուսումնասիրություն

14.09.2015