Հաղորդում 6. ՏԻՄ ոլորտի բարեփոխումներին հանրային ներգրավվածության ուսումնասիրություն

15.09.2015