«Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագրի շրջանակներում հրավիրված դրամաշնորհային ծրագրեր

2020 թվականի նոյեմբերի 1-ից 2023 թվականի մարտի 31-ը Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը Երևանում Շվեդիայի դեսպանատան և ՍԻԴԱ-ի համագործակցությամբ ակտիվորեն ներգրավված էր «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» (ՔՀ աջակցություն) ծրագրի իրականացման գործում` նպատակ ունենալով ապահովել համապարփակ աջակցություն Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազակերպություններին:

Որպես ծրագրի մաս, ԵՀՀ-ն տրամադրել է դրամաշնորհ 10 հրավիրված դրամաշնորհային ծրագրերի` ԻնֆոՏների, որոնք գործում էին Հայաստանի 10 մարզերում: Այս դրամաշնորհային ծրագրերը գործում էին ՔՀ աջակցության ծրագրի ամբողջ ընթացքում` նպատակ ունենալով զարգացնել ԻնֆոՏների կարողություները և արդյունավետությունը մարզերում:

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ կրթություն, բռնության կանխարգելում, երիտասարդության ներգրավում, մարզային քաղաքներում սովետական ճարտարապետության վերաիմաստավորում, շահերի բախում և գրագողության դեմ պայքար:

Ներքևում կարող եք ծանոթանալ ծրագրերի նկարագրություններին: Իսկ ծրագրերում կատարված գործողությունները և զարգացումը մանրամասն ներկայացված են կցված փաստթղթում:

Արագածոտն ԻնֆոտունԼյուպին ՀԿ

Ծրագրի տևողությունը: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ կրթություն, բռնության կանխարգելում, երիտասարդության ներգրավում, մարզային քաղաքներում սովետական ճարտարապետության վերաիմաստավորում:Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Դասապրոցեսում ոչ ֆորմալ կրթական մեթոդների ներդրում։ Ինֆոտունը համագործակցել է Թալին համայնքի մի շարք դպրոցների և մանկապարտեզների հետ և ծանոթացել է իրավիճակին։ Տարրական դպրոցների ուսուցիչների և մանկապարտեզների վարիչների հետ անցկացվել են դասընթացներ, ինչպես նաև համագործակցություն է հաստատվել ուսանողական խորհուրդների հետ։
 2. Վարքաբանական խնդիրներ և/կամ վատ սովորություններ ունեցող ուսանողների և այլ երիտասարդների շրջանում իրականացվել է կարիքների գնահատում, և կիրառվել են այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսին է կամավորության և/կամ սոցիալական աշխատանքի միջոցով երիտասարդներին տարբեր նախագծերում ներգրավելը։
 3. Ինֆոտունը  հրավիրել է փորձագետների, որոնց օգնությամբ համայնքային աշխատողներին ծանոթացրել է հիմնականում միջնակարգ դպրոցներում բռնության առաջացման, արտահայտման պատճառների գնահատման, և դրա կանխարգելմանը ուղղվածհետազոտություններ անցկացնելու գործընթացին և մեթոդաբանական գործիքակազմին։ Սրան հետևել է ուսումնասիրության և առաջարկությունների մշակման փուլը, որն էլ հաղորդակցվել է համապատասխան հաստատություններին։
 4. Ինֆոտունն իր աշխատանքներում ներգրավել է նաև ակտիվիստների, որոնք ուսումնասիրել են սովետական ժամանակաշրջանի ճարտարապետական, գործառութային և հասարակական նշանակության առումներով նշանակալի շենքերի պատմությունը և համատեքստը։ Սա նպատակ ուներ վերաիմաստավորել այդ շենքերը։ Քննարկման արդյունքում ծագած գաղափարները եռաչափ ֆորմատով արտապատկերվել և ներկայացվել են համայնքի անդամներին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։

 

Վայք ԻնֆոտունԱշխատանք և մայրություն ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ կրթություն, քաղաքային պլանավորում, քսաներորդ դարի լուսաբանում:

Տարածված են վճարի դիմաց ակադեմիական զեկույցներ և թեզեր գրելու ծառայությումերի մատուցման դեպքերը:` Այսպիսի ծառայություններ մատուցող անձինք հաճախ չեն գիտակցում, որ դա գրագողություն է: Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը`ծրագիրը նպատակ ուներ

 1. Նպաստել կրթական հաստատություններում կրթության որակի բարձրացմանը՝ զարգացնելով ուսանողների ակադեմիական կարողությունները: Ծրագիրը իրականացնելու համար Վայք Ինֆոտունը ստորագրել է փոխըմբռնման հուշագիր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ) Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հետ: Ինֆոտունը իրականացրել է դասընթացների շարք տվյալների հավաքագրման և վերլուծության, մեդիագրագիտության, հետազոտական մեթոդաբանությունների, ակադեմիական գրագրության, գրագողության դեմ պայքարի և շահերի պաշտպանության թեմաներով` հրավիրելով նաև ներկայացուցիչների ակադեմիական շրջանակներից: 
 2. Կանաչ և խելացի քաղաքների գաղափարի շուրջ զարգացնել Վայքի տեղական ինքակառավարման մարմինների և բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև նպաստել Վայք համայնքում կանաչ և խելացի քաղաքների զարգացման ռազմավարությունը։
 3. Տարածքների կառավարման, երիտասարդական կենտրոնների, կրթական և մշակութային համակարգերի վերաարդիականացման համատեքստում վերանայել սովետական ժառանգությունը։

 

Իջևան ԻնֆոտունԻջևան Ինֆոտուն ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ բռնության կանգարգելում և հակախտրականություն, վերարժևորելով քսաներորդ դարը, շահերի բախում, գրագողության դեմ պայքար։

 1. Գիտական շրջանակների հետ համատեղ զարգացնել ակադեմիական ազնվությունը և առաջին ու երկրորդ կուրսերում այդ թեմայով մոդուլ իրականացնել, ինչպես նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հետ սերտ համագործակցությամբ ներկայացնել գրագողության դեմ արդյունավետ համակարգեր, զարգացնել ուսանողների գրավոր գիտական խոսքի որակը և նրանց վերլուծական հմտությունները։ Իջևան ԻնֆոՏունը իրականացրել է տեղեկատվական սեսիաներ չորս թեմատիկ ուղղություններում ներգրավված կամավորների տարբեր խմբերի հետ: Արդյունքում ԻնֆոՏան անձնակազմը փորձագետ Հարություն Վերմիշյանի կողմից անցակացված դասընթացին մասնակցելուց հետո չորս սեսիաների շրջանակում  իրականացրել է դասընթացներ գրագողության դեմ պայքարի և ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ 75 ուսանողների և կամավորների հետ:
 2. Ուսումնասիրել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում շահերի բախման դրսևորումները և ստեղծել ուղեցույցներ հետագա վարքաբանական փոփոխությունների հասնելու համար։
 3. Ստեղծել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առընթեր բռնության և հանցավորության կանխարգելման միջինստիտուցիոնալ մարմին, որի գործառույթն է քննարկել պարբերական բնույթ կրող հանցավորության և բռնության արտահայտությունները և միասնական ուժերով մշակել ռազմավարություններ և գործողությունների պլաններ։ Այդ մարմինն իր աշխատանքներում ներգրավել է ՏԻՄ ներկայացուցիչների, ոստիկանների, կրթական հաստատությունների, առողջապահական հաստատությունների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ոչ միայն։
 4. Քարտեզագրել և թվայնացնել տեղեկությունները Քանդակների այգում  և այլուր գտնվող պատմական հուշարձանների մասին, ուսումնասիրել սովետական շրջանի՝ հուշարձաններին վերաբերող գիտաժողովների պատմությունը և ներկայացնել երիտասարդներին։ Քաղաքի մշակութային կյանքը աշխուժացնելու նպատակով քննարկել գիտաժողովը վերսկսելու հնարավորությունը։

 

Արմավիր ԻնֆոՏունԱրմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն` ՏԻՄ մակարդակում շահերի բախում, կրթական համակարգ, քաղաքացիական լրագրություն և մեդիագրագիտություն:

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Հանրայնացնել Արմավիրի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացրած որոշումներում շահերի բախման դեպքերն ուսումնասիրելու գործընթացքում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության փաստը։ Այս փուլին հաջորդել է տեղական մակարդակում շահերի բախման օրենսդրության մշակման և ներկայացման փուլը։
 2. Հասցեագրել դպրոցներում բռնության, բուլինգի և խտրականության խնդիրները՝ ուսուցիչների համար կազմակերպելով աշխատաժողովներ։ Այս փուլին հաջորդել է ուսուցիչների կողմից ներկայացված փոքր ծրագրերի իրականացման փուլը։ Աշխատաժողովներից հետո ձևավորվել է Արմավիրի  ուսուցիչների ակումբը, որը հասցեագրել է չորս հիմնական ուղղություններ՝ քննադատական մտածողություն և մեդիագրագիտություն, բուլինգը դպրոցներում, գրագողություն և ակադեմիական ազնվություն, ներառական կրթություն և խոցելի խմբեր։
 3. Մեդիագրագիտության հմտություններ զարգացնելու միջոցով հասցեագրել կեղծ լուրերի և մեդիամանիպուլյացիաների խնդիրները, ինչպես նաև աջակցել քաղաքացիական լրագրողներին, որպեսզի վերջիններս կատարելագործեն  իրենց լրագրողական հմտությունները։ Այս բաղկացուցիչի ներքո ԻնֆոՏան կողմից քաղաքացիական լրագրողների համար իրականացվել են դասընթացներ և տեսադասախոսություններ։

 

Գյումրի ԻնֆոտունԽորանԱրդ ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ բռնության կանխարգելում, կոռուպցիայի դեմ պայքար և քսաներորդ դարի ժառանգություն:

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Ուսումնասիրել տեղի հեղինակությունների դերը Գյումրիում ներհամայնքային, ընտանեկան կամ հարևանական կոնֆլիկտների լուծման գործում, ինչպես նաև վավերագրել Սարապատում, Ամասիայում և Աշոցքում բռնության դեպքերը։ Կոնֆլիկտները լուծողի գործառույթը ինստիտուցիոնալացված և կոնկրետացված չէ: Արդյունքում բարձր հեղինակությամբ և հատուկ պաշտոններով որոշ մարդիկ (վարչակազմի ներկայացուցիչները, համայնքապետերը, սոցիալական աշխատողները և այլն) զբաղեցրել են այս դերը հեռավոր գյուղերում: Այնուհետև ուսումնասիրվել է, թե ինչպես է կոնֆլիկտի լուծման «ոչ ֆորմալ» բաղադրիչն ազդում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության վրա։ Ուստի կատարվել է համեմատական վերլուծություն` պարզելու համար, թե Սարապատ, Ամասիա և Աշոցք համայնքներում ինչ չափով են համայնքային զարգացման պլանները համընկնում համայնքի կարիքների հետ։ Վերլուծությանը հետևել է առաջարկություններ ձևակերպելու ու շահառուներին ներկայացնելու փուլը։
 2. Պատրաստել և հրապարակել Գյումրիում 24 ամենանշանակալի սովետական և հետսովետական շենքերի փաստաթղթերը, որպեսզի կանխարգելվեն դրանց ամբողջականությունը խախտող հնարավոր միջամտությունները, որոնք իրենց հերթին կարող են խաթարել քաղաքի ճարտարապետական ներդաշնակությունը։

 

Վանաձոր ԻնֆոտունՀԿ Կենտրոն

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ հակախտրականություն և բռնության կանխարգելում, վերարժևորելով քսաներորդ դարը, շահերի բախում, կրթական հաստատություններում բռնության դրսևորումները։

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Բարելավել  Վանաձորում հանրային տարածքների կառավարումը երիտասարդների շրջանում քաղաքացիական և հետաքննական լրագրության կարողությունները զարգացնելու միջոցով։ Վերհանել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացրած որոշումներում շահերի բախման դեպքերը։
 2. Ակադեմիական ազնվության զարգացման, ինչպես նաև կրթական հաստատություններում գրագողությունը հայտնաբերող համակարգերի կատարելագորման կամ ներդրման միջոցով աջակցել երիտասարդներին ստեղծարարության և ինքնազարգացման գործում։
 3. Տեսանյութեր և վավերագրական կարճ ֆիլմեր նկարահանելու հնարավորություն ընձեռելու միջոցով նպաստել երիտասարդ ռեժիսորների ինքնարտահայտմանը։ Ստացված տեսանյութերը պատմել են սովետական Վանաձորի մասին` կենտրոնանալով ճարտարապետության, մշակույթի, արդյունաբերության և այլ հարցերի վրա։
 4. Հասցեագրել կրթական հաստատություններում բուլինգի, խտրականության և բռնության հարցերը։ Ինֆոտունն իր աշխատանքներում ներգրավել է ակտիվիստների, որոնց հետ համատեղ ուժերով ստեղծել և դպրոցներում տարածել է թեմատիկ վիզուալ նյութեր (պոստերներ և կոմիքսներ)։ Նախապես ընտրված վեց կրթական հաստատություններում ուսուցիչների և ուսանողների համար կազմակերպվել են բռնության կանխարգելմանը նվիրված դասընթացներ։ Մասնակիցները խորացրել են բռնության տեսակների և բուլինգի վերաբերյալ իրենց պատկերացումները բանախոսության միջոցով, որը հետագայում պատկերվել էր կոմիքսներում: Զուգահեռաբար դասընթաց էր կազմակերպվել կոմիքսների ստեղծման մասին: Կոմքիսների ստեղծումը արդյունքում դարձավ խնդրին անդրադառնալու կարևոր գործիք: ԻնֆոՏունը վարձել է փորձագետի, ով խորհրդատվություն է տրամադրել մասնակիցներին գծանկարների մշակելու և կոմիքսների միջոցով սեփական գաղափարները փոխանցելու վերաբերյալ: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կատարել են նկարներ մշակելու և սեփական կոմիքսը ստեղծելու կիրառական առաջադրանքներ:

 

Արարատի ԻնֆոՏունՔոլսոն ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ բռնության կանխարգելում և հակախտրականություն, ազգային փոքրամասնություններ, շահերի բախում, գրագողության դեմ պայքար։

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Ներկայացնել և համեմատել Սովետական Միության և Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկաներում ազգությամբ եզդի կանանց ներգրավվածությունը և դերը՝ հավաքագրելով և ներկայացնելով նրանց բանավոր պատմությունները։ ԻնֆոՏունը այցելել է քաղաք Արարատի գրադարան` ուսումնասիրելու համար սովետական ժամանակշրջանում աշխատաշուկայի վերաբերյալ հասանելի գրականությունը և թերթերի հրապարակումները: Նաև ուսումնասիրվել են առցանց աղբյուրները, սակայն դժվարություններ են առաջացել եզդի կանանց վերաբերյալ գրականություն գտնելու հարցում: Հարցազրույց է իրականացվել ԻնֆոՏան գործընկեր Հաջե Բաքոյանի հետ, ով ուսուցչուհի է և ազգությամբ եզդի է: Հարցազրույցը օգտագործվել է հետազոտության և մեդիա հոդվածների մշակման գործընթացում: Հաջե Բաքոյանը ներգրավել է եզդի աշակերտների հետազոտական աշխատանքներում. նրանք ուսումնասիրել են սովետական Հայաստանում աշխատաշուկային վերաբերող արխիվները: Սա նրանց օգնել է խորացնել սեփական համայնքների պատմության իրենց ընբռնումը: ԻնֆոՏունը համագործակցել է նաև փորձագետ Էվիյա Հովհաննիսյանի հետ, ով օգնել է մշակել մեթոդաբանություն բանավոր պատմություններ հավաքելու համար: Եզդի կանայք, որոնց հետ հարցազրույցներ են անցկացվել, սովետական ժամանակաշրջանում հիմնականում զբաղվել են այգեգործությամբ կոլխոզներում կամ կոլեկտիվ տնտեսություններում և չէին մտաբերում եզդիների դեմ խտրականության դեպքեր: ԻնֆոՏունը ստեղծել և հրատարակել է հոդված, հարցազրույց է անցկացրել և երկու վիդեոպատմություն է նկարահանել եզդի կանանց վերաբերյալ: Առաջին հարցազրույցը վերաբերում էր սովատական աշխատաշուկայում եզդի կանանց ներգրավվածության հարցերին: Երկրորդ հարցազրույցը իրականացվել է եզդի ակտիվիստ Զեմֆիրա Քալաշյանի հետ, ով խոսել է հիմնականում եզդի կանանց ծավալած  գործունեության մասին: Տեսանյութերը տարածելու նպատակով «Բուն Թիվի»-ն տեսանյութերը տեղադրել է առցանց հարթակներում: Հաստատվել են սերտ հարաբերություններ հայ և եզդի երիտասարդների միջև, մասնավորապես «Սինջար» եզդիների ազգային միավորում ՀԿ-ի անդամների հետ, ովքեր մասնակցել են բանավոր պատմությունների հավաքագրման աշխատանքներում:
 2. Բարձրացնել բռնության և խտրականության դեմ պայքարում քաղաքացիական հասարակության ակտիվության և ինքնագիտակցության մակարդակը՝ խորհրդակցելով ոլորտի փորձագետների հետ:
 3. Բարձրացնել շահերի բախման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքացիական հասարակության ակտիվության մակարդակը հակակոռուպցիոն դպրոցների կազմակերպման միջոցով։
 4. Ուսուցիչների և ուսանողների շրջանում բարձրացնել ակադեմիական գրագիտության, ստեղծարար գրագրության և հեղինակային իրավունքների պաշտպանության կարևորության գիտակցման մակարդակը։ Արարատի մարզի միջնակարգ դպրոցներում նվազեցնել գրագողության դեպքերը ուսուցիչներին և ուսանողներին առկա խնդիրները հաղորդակցելու միջոցով։

 

Մարտունի ԻնֆոտունՄարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ մշակույթ, վերարժևորելով քսաներորդ դարը:

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Ուսումնասիրել և ներկայացնել Մարտունու շրջանի սովետական ժամանակների մշակութային կյանքը, դրա սահմանափակումները և դրա նկատմամբ կիրառված ճնշումները, սահմանափակումների և ճնշումների ազդեցությունը մշակութի և մարդկանց սոցիալական վարքագծի վրա։
 2. Ուսումնասիրել Մարտունու գյուղերի ներկա մշակութային կյանքը, այն աշխուժացնելու հնարավորությունը և հասանելի ռեսուրսները ։ Ինչպես նաևվերակենդանացնել համայնքային մշակույթի տան գործուներությունը, մշակել առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։
 3. Մարտունու մշակույթի տների անձակազմերիկարողությունները զարգացնող գործողությունների միջոցով ձևավորել մարզում մշակութային կյանքը խթանող նոր միջավայր։

 

Սյունիքի ԻնֆոտունԳորիսի մամուլի ակումբ ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ բռնության կանխարգելում, անդրադարձ քսաներորդ դարին, տեղական մակարդակում հակակոռուպցիոն քաղաքականություններ:

Ծրագրի նպատակներն էին

 1. Ուսումնասիրել Սյունիքի մարզում սովետական բռնաճնշումների պատմությունը և արդյունքները ներկայացնել հասարակության լայն շերտերին՝ նպատակ ունենալով ջատագովել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության մասին խոսույթը։ Ինֆոտան անձնակազմը կազմակերպել է ֆոկուսխմբային քննարկումներ և հարցազրույցներ, իրականացրել է փաստաթղթերի հետազոտություն, որպեսզի հավաքագրի թեմային առնչվող բոլոր անհրաժեշտ նյութերը։ Ինֆոտունը նաև իր աշխատանքներում ներգրավել է փորձագետների, որոնք աջակցել են տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանության ընտրության և տվյալների վերլուծության հարցերում։ Ընտրված մեթոդներից մեկը Սյունիքի մարզի՝ բռնաճնշումների ենթարկված բնակիչների և/կամ իրենց հետնորդների բանավոր պատմությունների հավաքագրումն էր։
 2. Մշտադիտարկել և վերլուծել Տեղ համայնքում շահերի բախման դեպքերը, իրականացնել հետազոտություն։ Դրան հետևել է քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակումը և դրանց վերաբերող համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացվել են ՏԻՄ մարմիններին և համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչներին։

 

Կոտայք ԻնֆոտունԵրեխայի և ընտանիքի զարգացման կոնտրոն ՀԿ

Ծրագրի տևողություն: Օգոստոս 1, 2021 - Դեկտեմբեր 10, 2022

Բյուջե: 10,000,000 դրամ

Թեմատիկ ուղղվածություն՝ կոռուպցիա և բուժհաստատություններ, գրագողություն, քսաներորդ դարի քաղաքային և արդյունաբերական ճարտարապետություն:

Առողջապահական համակարգում պետական ծառայությունների որակը պատշաճ կերպով ուսումնասիրված չէ: Հիմնականում այս ծառայություններից օգտվում են սոցիալապես անապահով մարդիկ, որոնցից շատերը կարծում են, որ բուժհաստատությունների կողմից առաջարկվող վճարովի ծառայությունները կամ ամբուլատոր հարմարությունները ավելի որակյալ են, քան անվճար (պետական) ծառայությունները: Այս իրավիճակը հանգեցնում է կոռուպցիայի չբարձրաձայնված և չբացահայտված դեպքերի: Ուստի ծրագրի նպատակներն են

 1. Ուսումնասիրել կոռուպցիայի դրսևորումները Կոտայքի մարզի բուժհաստատությունների գործունեության ընթացքում և Կառավարության կողմից գնումների գործընթացում ,,հատկապես առողջապահական համակարգում պետական ծառայություններին վերաբերող դեպքերում կոռուպցիայի դեպքերը։ Իրականացվել են բուժհաստատությունների կողմիցմատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկում և հարցազրույցներ:
 2. Դասընթացաշարի միջոցով ուսանողներին և ուսուցիչներին ներկայացնել ակադեմիական ազնվության սկզբունքները։ Դասընթացներին հաջորդել է Հրազդանի դպրոցների համար նախատեսված գրագողության դեմ ուղեցույցի մշակումը։
 3. Սովետական Միության փլուզումից հետո լքված արդյունաբերական շենքերի ուսումնասիրության միջոցով արժևորել Հրազդանի սովետական անցյալը և առաջարկել այդ շինությունները վերագործարկելու տարբերակներ։

 

Տեքստի վերջին խմբագրման ամսաթիվը՝ սեպտեմբերի 29, 2023

 

«Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագիրը իրականացվել է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ

Ավելին