Միջոցառումների սրահ

Միջոցառումների անցկացման համար ԵՀՀ-ի կողմից առաջարկվող հարմարությունները բաղկացած են երեք սենյակներից՝  կոնֆերանս-դահլիճ, հադիպումների փոքր սենյակ և ազատ տարածք:  


Կոնֆերանս-դահլիճը հագեցած է հաղորդակցության և շնորհանդեսների կազմակերպման արդի սարքավորումներով, որոնք հարմար են ավանդական ձևաչափով համաժողովների և սեմինարների, առցանց ռեժիմով կոնֆերանսների, մամլո հանդիպումների և ֆոկուս-խմբերի քննարկումների կազմակերպման համար՝ տեսագրման հնարավորությամբ:

Դահլիճը նախատեսված է մինչև 50 անձ հյուրընկալելու համար, ունի ելույթների հարթակ և մինչև 30 մասնակիցների համար նախատեսված U-աձև դասավորված նստատեղեր: 


Հանդիպումների փոքր սենյակը կարող է օգտագործվել որպես առանձին՝ մինչև  12 մասնակիցների համար նախատեսված կոնֆերանս-սենյակ: Այն կարող է օգտագործվել նաև որպես բանակցությունների սենյակ՝  ավելի լայնամասշտաբ համաժողովի շրջանակում:

Հանդիպումների փոքր սենյակը  նպատակահարմար է համաժողովների, գործնական պարապմունքների, թիմային աշխատանքների և այլ միջոցառումների անցկացման համար:

 
Ազատ տարածքն ունի ելք դեպի խոհանոց:  Որպես այդպիսին՝ այն կարող է օգտագործվել այլ նպատակներով:  Ազատ տարաքծում կա հեռուստացույց,  մագնիսամարկերային սպիտակ գրատախտակ և բազմոց: Այնտեղ միաժամանակ կարող են հյուրընկալվել ավելի քան 20 անձ՝ «կլոր-սեղան» ձևաչափով հանդիպումների ժամանակ:  Այն հարմար է տարբեր նպատակներով սոցիալական միջոցառումներ կազմակերպելու համար՝ ներառյալ ուսուցողական դասընթացներ, թիմային աշխատանքներ, կոկտեյլ-երեկույթներ և այլն: Բացի այդ, ազատ տարածքում տեղադրված հեռուստացույցի միջոցով կարելի է ցուցացրել կոնֆերանս-դահլիճում տեղի ունեցող միջոցառումը՝ այդ կերպ ապահովելով ավելի մեծ թվով անձանց մասնակցությունը: 

Կոնֆերանս սենյակի հնարավորությունների մանրամասն նկարագրություն

Կոնֆերանս սենյակ

Ք.մ. Թատրոն

U-աձև

Քառակուսի

  170 50-60 25 30

Կոնֆերանս-սենյակների վարձավճարը ներառում է անվճար Wi-Fi ինտերնետային կապ,  բլոկնոտներ և գրիչներ. շարժական գրատախտակների հենակներ` թղթերով և մարկերներով, տեսալսողական սարքեր, LCD պրոյեկտոր + էկրան, մագնիսամարկերային սպիտակ գրատախտակ չոր մաքրման հնարավորությունով, հեռուստակոնֆերանսի միկրոֆոններ, լազերային ուղեցույց, տեսակոնֆերանսի համակարգ: Ձեր ցանկությամբ կարող են տրամադրվել նաև լրացուցիչ ծառայություններ: 

Սննդի կազմակերպում (նախաճաշ/ճաշ, սուրճի ընդմիջումներ, կոկտեյլ-երեկոներ), թարգմանչական սարքավորումներ, մագնիսամարկերային սպիտակ գրատախտակ, կոնֆերանս կապի ձայնային համակարգ, միաժամանակյա (սինխրոն) թարգմանություն:    
Դուք կարող եք հարմարեցնել սենյակները՝ տարբեր տեսակի հանդիպումներ կազմակերպելու համար. դրա համար պարզապես պետք է ընտրեք ձեր միջոցառման ձևաչափին համապատասխանող սենյակ:  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ:  

Բացի այդ,  մենք առաջարկում ենք սննդի կազմակերպման (ճաշ, սուրճի ընդմիջում) տարբեր ընտրանի՝  լրացուցիչ վճարի դիմաց:  
Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել միջոցառումների կազմակերպման համար պատասխանատու աշխատակցին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 95 25 15 57: 
 

Catering1Catering2

Catering4Catering5