Զրույցներ տեղական ինքնակառավարման մասին (մաս 1)

16.06.2017

Հաղորդումը նկարահանվել է 2017թ. հունիսին:

ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում սկսվում ենք նոր հաղորդաշար՝ «Զրույցներ տեղական ինքնակառավարման մասին»:

Հաղորդման այս մասում Միքայել Հովհաննիսյանը (ԵՀՀ) և Վահան Մովսիսյանը (ՀՖՄ) խոսում են տեղական ինքնակառավարման մասին, վերջինիս առանձնահատկությունների և փոփոխությունների մասին՝ հայաստանյան համատեքստում: