Հաղորդում 2 (12). Հանրային տեղեկատվության դերը ՏԻՄ ոլորտի բարեփոխումների, ինչպես նաեւ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների պատշաճ իրականացման գործում

02.02.2016