Հաղորդում 10. ՏԻՄ բարեփոխումների վերաբերյալ 2013-2014 թվականների տարեկան զեկույցները

14.12.2015