Հաղորդում 5. Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ տեղական հանրաքվեների արդյունքները

08.06.2015