Հաղորդում 4. Տեղական հանրաքվե` համայնքների միավորման հարցը որոշելու համար

11.05.2015