Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ

Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ

Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ

Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ

Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ

Հունիսի 27-ին, առաջին անգամ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ քննարկվեցին հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչների կրթության քաղաքականության հարցերը և ոլորտի բացերը։ 

ՀԱ