«Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ)  ծրագրի շրջանակներում` հոկտեմբերի 27-29-ին, ծրագիրն իրականացնող կոնսորցիումը առաջին անգամ Հայաստանում գործարկեց Երիտասարդների պոզիտիվ զարգացման (ԵՊԶ) հայեցակարգի հիմքով մշակված Երիտասարդական ծրագրերի գնահատման գործիքը (Youth Programing Assessment Tool Kit)։ Այն օգնում է երիտասարդական կազմակերպություններին չափել ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը և բացահայտել բացերը։

ՀԱ

«Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ)  ծրագրի շրջանակներում` հոկտեմբերի 27-29-ին, ծրագիրն իրականացնող կոնսորցիումը առաջին անգամ Հայաստանում գործարկեց Երիտասարդների պոզիտիվ զարգացման (ԵՊԶ) հայեցակարգի հիմքով մշակված Երիտասարդական ծրագրերի գնահատման գործիքը (Youth Programing Assessment Tool Kit)։ Այն օգնում է երիտասարդական կազմակերպություններին չափել ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը և բացահայտել բացերը։

ՀԱ

Կրթաթոշակների նպատակն է` (1) ՔՀԿ-ների ուշադրության կենտրոնում գտնվող, ՀՀ բարեփոխումների օրակարգին աջակցող քաղաքականությունների ոլորտում կատարել լրացուցիչ հետազոտություն կամ վերլուծություն, (2) խթանել համագործակցություն երիտասարդ հետազոտողների, ուսանողների և ՔՀԿ-ների միջև, (3) նպաստել ՔՀԿ-ների կողմից հետազոտական ​​տվյալների օգտագործման, ինչպես նաև` վերլուծությունների միջոցով խնդիրների հատկորոշման մշակույթի խթանման գործին։

ՀԱ

Կրթաթոշակների նպատակն է` (1) ՔՀԿ-ների ուշադրության կենտրոնում գտնվող, ՀՀ բարեփոխումների օրակարգին աջակցող քաղաքականությունների ոլորտում կատարել լրացուցիչ հետազոտություն կամ վերլուծություն, (2) խթանել համագործակցություն երիտասարդ հետազոտողների, ուսանողների և ՔՀԿ-ների միջև, (3) նպաստել ՔՀԿ-ների կողմից հետազոտական ​​տվյալների օգտագործման, ինչպես նաև` վերլուծությունների միջոցով խնդիրների հատկորոշման մշակույթի խթանման գործին։

ՀԱ

Բուն TV-ի «Լեզու և հաղորդակցություն» շարքի հերթական զրույցը աշխարհում տվյալների վերլուծության մեթոդների, դրա միջոցով ապագայի ճիշտ կանխագուշակման-պլանավորման, Հայաստանում տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեխանիզմների ինստիտուցիոնալ բացերի մասին է։ Զրույցը վարում են Մարինա Մխիթարյանն ու Արթուր Պապյանը։ 

ՀԱ

Բուն TV-ի «Լեզու և հաղորդակցություն» շարքի հերթական զրույցը աշխարհում տվյալների վերլուծության մեթոդների, դրա միջոցով ապագայի ճիշտ կանխագուշակման-պլանավորման, Հայաստանում տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեխանիզմների ինստիտուցիոնալ բացերի մասին է։ Զրույցը վարում են Մարինա Մխիթարյանն ու Արթուր Պապյանը։ 

ՀԱ