Որպես ծրագրի մաս՝ ԵՀՀ-ն պլանավորում է իր շահառուներին՝ քաղաքացիական հասարակությանը և երիտասարդությանը, տրամադրել գիտելիք և խորհելու նյութ պետության և իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների, իշխանության տեսության, ինչպես նաև Հայաստանի արդի կառավարման համակարգի հիմունքների վերաբերյալ: Այդ նպատակով հայցում ենք դիմումներ հետևյալ թեմաներով․

ՀԱ

Որպես ծրագրի մաս՝ ԵՀՀ-ն պլանավորում է իր շահառուներին՝ քաղաքացիական հասարակությանը և երիտասարդությանը, տրամադրել գիտելիք և խորհելու նյութ պետության և իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների, իշխանության տեսության, ինչպես նաև Հայաստանի արդի կառավարման համակարգի հիմունքների վերաբերյալ: Այդ նպատակով հայցում ենք դիմումներ հետևյալ թեմաներով․

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ հայաստանյան շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների (ՀԿ, Հիմնադրամ և այլն) և անհատների համար։

ՀԱ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) «Աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ հայաստանյան շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների (ՀԿ, Հիմնադրամ և այլն) և անհատների համար։

ՀԱ