Սոցիալ-Էկոլոգիական պատասխանատվություն. «Սոցիո-էկո» կոնսորցիում