Armenia3.0_cover
Գիրքը հիմնված է ինը վիդեո դասախոսությունների վրա, որոնք թողարկվել են 2016-ի դեկտեմբեր - 2017-ի մարտ ժամանակահատվածում։…
Soviet Life in Oral Histories pic
ՀՀ Մշակույթի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ 2019թ. «Հազարաշեն» Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնը…
EaP Recommendations Arm pic
Վրաստանի և Մոլդովայի փորձի վերլուծության, ինչպես նաև հայաստանյան փորձագետների ու ԱԳՆ-ի հետ անցկացված հարցազրույցների…
Alternative_report_to_the_UN_committee_on_the_rights_of_the_child_with_a_focus_on_Yezidi_children_in_Armenia_arm
Զեկույցը կենտրոնացած է Հայաստանում եզդիական համայնքի երեխաների իրավունքների վրա: 35,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող…