Critical-Thinking-Conflict-Transformation-Schools-Educational-Materials
Քննադատական մտածողության և Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոցների ուսուցողական նյութերի ցանկ։
CTS inopaper_Arm
Քաղաքացիական հասարակության խաղաղարարության և հակամարտությունների փոխակերպման (կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի - ԿՏ)…
EPF
Այս փաստաթուղթը շուտով հասանելի կլինի։
Ani in context pic
Աշխատաժողովի արդյունքում ստեղծվել է զեկույց, որն անդրադառնումը է Անիի հուշարձանների պահպանման մի շարք հարցերին։
OAS Celog pic
Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում 2017թ. սեպտեմբերի 8-ից 12-ը Աղվերանում,…
Logical Fallacies and Misleading Rhetorical Tricks
Ձեռնարկը քննադատական մտածողության հազվագյուտ հրատարակություն է, որը գրված է հայերեն և նախատեսված է հայալեզու լսարանի…