Logical Fallacies and Misleading Rhetorical Tricks
Ձեռնարկը քննադատական մտածողության հազվագյուտ հրատարակություն է, որը գրված է հայերեն և նախատեսված է հայալեզու լսարանի…
Publication algorithm
Տեքստ հրատարակելը մասնագիտություն է: Սակայն այսօր, համացանցի տարածման եւ տպագրական գործի հեշտացման պայմաններում, շատ ոչ…
«Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների քննարկում» միջոցառման վերջնական զեկույց
Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների միջոցառման նպատակն էր հնարավորություն տալ քաղաքացիական հասարակությանը…
MSTA Arm
ՀՄԳՄ-ն մի շարք մեթոդաբանական գործիքների համադրություն է, ուղղված կոլեկտիվ մտածողության արդյունավետ կազմակերպմանը և բարդ…
EPF-team-consults-Aleppo-CSO
Ի՞նչ է քաղաքացիական հասարակությունը, ինչպե՞ս է այն դրսևորվում Հայաստանում, ի՞նչն է խթանում քաղաքացիական ակտիվության…
Critical thinking literature part 1
Սույն աշխատանքը ծնվեց որպես հավելյալ արդյունք Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) կողմից տարիներ շարունակ…