Հոգեկան առողջության իրավունքահեն քաղաքականությունը՝ որպես ուղենիշ