Աջակցություն տարածաշրջանային ծրագրերին (2007)

2007թ. սեպտեմբերին ԵՀՀ-ն իր աջակցությունն է ցուցաբերել յոթ հասարակական կազմակերպություններին և լրատվական ընկերություններին` համագործակցություն հաստատելու թուրքական կողմի համապատասխան ներկայացուցիչների հետ և իրականցնելու տարածաշրջանային ծրագրեր: Համագործակցության այդ ծրագրերն ընդգրկում են ինչպես մշակութային և երիտասարդական փոխանակման ծրագրեր, այնպես էլ լրատվական տարածաշրջանային ծրագրեր: