ՀաՄաՏեղ-ի հաշվետվությունը Տաթևում, Թումանյանում և Դիլիջանում 2016թ. փետրվարի 14-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների մասին

Հանրային Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի կոնսորցիումի կողմից իրականացված դիտարկման առաքելության հաշվետվությունը Տաթևում, Թումանյանում և Դիլիջանում 2016թ. փետրվարի 14-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների մասին: